برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Merit Increase

Merit Increase را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
اضافه حقوق شایستگی
ترفیع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Merit Increase مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )