برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Mental drive

Mental drive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احمد حمزه
محرک ذهنی
احمد حمزه
انگیزه ذهنی
انگیزه روانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Mental drive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )