برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1427 100 1

Mearspid period

معنی Mearspid period در دیکشنری تخصصی

Mearspid period
[زمین شناسی] مرحله رشدی تریلوبیت بین ظهورشکاف عرضی در اسکلت خارجی تا پدید آمدن تعداد خاصی از قطعات در آن مرحله ،تریلوبیت،در مرحله رشد هولاسپید قرار دارد

Mearspid period را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Mearspid period مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )