برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1649 100 1
شبکه مترجمین ایران

Me

/ˈmiː/ /miː/

معنی: به من، مرا، خودم، بمن
معانی دیگر: (حالف مفعولی: i) به من، مخفف:، ایالت مین (امریکا)، فوق لیسانس آموزش و پرورش، درحالت مفعولی مرا

بررسی کلمه Me

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "Maine," a U.S. state in the northeastern corner of the country.

واژه Me در جمله های نمونه

1. me too
من هم همین‌طور

2. allow me to go
اجازه بدهید بروم.

3. allow me to introduce my brother to you
اجازه بدهید برادر خود را حضورتان معرفی کنم.

4. bring me a perier with lime, please
لطفا یک پریه با لیموترش برایم بیاورید.

5. bring me another tea and please don't spare the sugar
یک چای دیگر برایم بیاور و لطفا در شکر صرفه‌جویی نکن.

6. call me (on the phone) tonight
امشب به من تلفن بزن.

7. call me on line 12
با خط فرعی 12 به‌من تلفن بزن.

8. call me tomorrow evening
فردا شب به من تلفن بزن.

9. call me when you need help
هر وقت به کمک نیاز داری مرا صدا بزن.

10. chuck me the magazine
مجله را بنداز بیاد.

11. clue me on how it works
در مورد طرز کار آن مرا راهنمایی کن.

12. connect me with kashan
تلفن مرا به کاشان وصل کنید (کاشان را بدهید).

13. draw me a diagram of the engine!
نمودار موتور را برایم بکش‌!

14. drop me a line when you can ...

مترادف Me

به من (ضمير)
me
مرا (ضمير)
mine , me
خودم (ضمير)
mine , me , myself , i
بمن (ضمير)
me

معنی عبارات مرتبط با Me به فارسی

من و کسان من
(امریکا) دهه ی خودپرستی (سال های 70 که در نظر برخی، سال های خودپرستی و خودکامی بود) (the me generation هم می گویند)
ورزش : مشت چکشى
بنظرم میرسد، مینماید
دارای شباهت تبلیغاتی نسبت برقیب سیاسی خود
یک پرنده کوچک به من گفت
اندکی خوراک مرا سیر می کند
آه، افسوس
داری منو
داری منو دست میندازی اسگلمون کردی
ازمن چیزی بخواه
سخن مرابپذیر، حرف مرابشنو
با ایمان، مومن، معتقد، باور کنید
اظهاری که نشان تعجب یا تعرض یا خوشی است
همراه من بیائید
...

معنی کلمه Me به انگلیسی

me
• state in the eastern united states
• region located between the eastern mediterranean and india
• form of the english language which was used from c.1100 to c.1500, language of chaucer
• first person in objective case
me neither
• not myself either
me too
• (computers) functional language for feasible specifications which peter henderson developed in 1984
a little bird told me
• someone told me but i don't want to reveal their name
allow me
• let me, permit me; give me your permission
beats me
• i have no idea, i don't know, i haven't a clue, it's beyond my knowledge or understanding
between you and me
• between the two of us, in truth, cross my heart
bite me
• (slang) get lost
does not concern me
• does not involve me, this is irrelevant to me
don't be shittin me
• (vulgar slang) don't lie to me, don't fool me; don't tease me
don't come the raw prawn with me
• (australian slang) don't try to cheat me
don't fuss with me
• do not joke around with me
don't honey me
• do not try and sweet talk me, do not use flattery and sweet words on me
don't mess with me
• don't start with me, don't bother me
feel me
• (slang) dig me, understand me
follow me
• call forwarding, telephone service that allows one to forward ...

Me را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Victoria(پیروز)
meجز ضمایر مفعولی می باشد برای اول شخص مفرد (من)
ضمایر مفعولی :

دوم شخص مفرد (تو) =you
سوم شخص مفرد (او مونث )=her
سوم شخص مفرد (او مذکر)=him
سوم شخص مفرد( اشیا/به جز انسان )='s
اول شخص جمع (ما)=us
دوم شخص جمع (شما)=you
سوم شخص جمع (آنان /ایشان)=them

T.s
مهران
ضمیر اول شخص مفرد ( من )
میلاد علی پور
Medical Examiner= آسیب شناس، پزشک قانونی
پری‌سا
اَژ (Až) یعنی (مَن)، در پارسی باستان و میانه (پهلوی، اوستایی).
مانند:
I انگلیسی
Ich آلمانی
Je فرانسه‌ای
Io ایتالیایی
Ego لاتین
Eg� یونانی
Ya روسی
Yo اسپانیایی
و...
در بیش‌تر زبان‌های هندو-اروپایی واژه من مانند هم هستند ولی در پارسی نوین این واژه به Man که برابر
me انگلیسی
moi فرانسه‌ای
و... است جایگزین شده
افشین
زبان باستان پارسی ریشه و پایه زبان های هندواروپایی است......از این جهت ریشه بسیاری از کلمات در زبان لاتین\ انگلیسی برگرفته از زبان باستان ایرانیان است
پوریا کریمی
به من،مرا، خودم،
پوریا کریمی
به من،مرا، خودم،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی me

کلمه : me
املای فارسی : می‌
اشتباه تایپی : ئث
عکس me : در گوگل

آیا معنی Me مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )