برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1716 100 1
شبکه مترجمین ایران

Matched Shots

معنی Matched Shots در دیکشنری تخصصی

[سینما] نماهای هماهنگ - انطباق شاتها

Matched Shots را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Matched Shots مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )