برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

Map index

معنی Map index در دیکشنری تخصصی

Map index
[زمین شناسی] فهرست شاخص نقشه ها ، اندکس نقشه فهرست یا راهنمایی است که در نقشه ها و یا در قسمت آخر اطلس های جغرافیایی به چاب می رسد

Map index را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Map index مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )