برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

Map algebra

معنی Map algebra در دیکشنری تخصصی

Map algebra
[زمین شناسی] مجموعهای از عملیات تعریف شده روی مجموعههای دادههای فضایی به منظور تجزیه و تحلیل و ترکیب اطلاعات فضایی.

Map algebra را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Map algebra مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )