برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1422 100 1

Make an offer

واژه Make an offer در جمله های نمونه

1. The company made an offer of $5 million for the site.
[ترجمه Faraz] این شرکت مبلغ ۵ میلیون دلار برای این سایت پیشنهاد داد.
|
[ترجمه ترگمان]این شرکت مبلغ ۵ میلیون دلار برای این محل ارائه کرده‌است
[ترجمه گوگل]این شرکت مبلغ 5 میلیون دلار برای این سایت تهیه کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They made an offer which I couldn't refuse.
[ترجمه آیسانا] آنها پیشنهادی دادند که من نمیتوانستم آنرا رد کنم
|
[ترجمه ترگمان]آن‌ها پیشنهادی کردند که من نمی‌توانستم رد کنم
[ترجمه گوگل]آنها یک پیشنهاد ارائه دادند که من نمی توانستم انکار کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I've made an offer on a house in the town centre.
[ترجمه ترگمان ...

معنی کلمه Make an offer به انگلیسی

make an offer
• make a proposal; suggest a price

Make an offer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Maha
Make a suggest
shafagh hazard
give suggestion or useful advise to someone
Seyed amir mahdi
پیشنهاد دادن
:|
پیشکش کردن
پیشنهاد کردن
تقدیم کردن
😒
پیشنهاد دادن
درخواست دادن
Make a suggestion
Make an advice
Request some one
shiva_sisi‌
پیشنهآد دآدن


خوآستـن نظردرخوآست کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Make an offer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )