m derived filter

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] فیلتر مشتق m فیلتری که طراحی آن بر اساس ثابت m است که از ثابت k مشتق شده است .

معنی یا پیشنهاد شما