lpi

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Linux Professional Institute
موضوع: کامپیوتر
ال پی ای یا بنیاد حرفه ای لینوکس (LPI) یک بنیاد ناسودبر است که امکان فروش-مستقل گواهی نامه حرفه ای برای مدیران شبکه و یا برنامه نویسان لینوکس کار است . همچنین این شرکت محصولی به نام LPIC ارائه می دهد.این محصول تاییدنامه ایست که میزان توانایی اشخاص را تضمین می کند . همچنین امتحان های ال پی ای در تمام کشورها قابل اجرا هستند که همچنین به شمار زیادی از زبان ها ترجمه شده اند.

تخصصی

[کامپیوتر] تعداد خطوط درهر اینچ - معیار وضوح در صفحه ی سایه نقطه یا ( نگاه کنید به halfone ) . اکثر صفحات روزنامه LPI 85 هستند، مجله های با کیفیت ؛ LPI 150 را استفاده می کنند، و خروجی های DPI 300، به سختی معادل یک صفحه ی LPI 50 هستند . DPI 600 ر روی کاغذ حروفچینی، باید برای اکثر کارها قابل قبول است ؛ این ویژگی، معادل LPI 100 سایه روشن است . وقتی نیاز به کیفیت بیشتری باشد، فایل موردنظر باید با دستگاه چاپ تصویر DPI 2400 چاپ شود.

پیشنهاد کاربران

LPI ( علوم نظامی )
واژه مصوب: رَکا
تعریف: ← رهگیری کم احتمال
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما