longman

پیشنهاد کاربران

تک زبانه
( longman ) یک نوع دیکشنری تک زبانه هست. . .
Long man
برای جملات طولانی استفاده میشود . معنیش : لانگ یعنی بزرگ ، من یعنی جملات. . .
میشه جملآت بزرگ ک یک نوع دیکشنری هستش. .
Long man:انسانی با سطح دانش بالا
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما