long play

/ˈlɒŋˈpleɪ//lɒŋpleɪ/

معنی: صفحه 33 دور، صفحه طولانی
معانی دیگر: lp صفحه 33 دور
شبکه مترجمین ایران

مترادف ها

صفحه 33 دور (اسم)
long play, long-player

صفحه طولانی (اسم)
long play

تخصصی

[سینما] دور طولانی

به انگلیسی

• long playing record, record that makes 33 turns per second

ارتباط محتوایی

معنی اصلیصفحه 33 دور، صفحه طولانیمعانی متفرقهlp صفحه 33 دورمترادفصفحه 33 دور (اسم) long play, long-player صفحه طولانی (اسم) long playبررسی تخصصی[سینما] دور طولانیانگلیسی به انگلیسیlong playing record, record that makes 33 turns per second
معنی long play، مفهوم long play، تعریف long play، معرفی long play، long play چیست، long play یعنی چی، long play یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف l، مترادف انگلیسی به فارسی، مترادف انگلیسی به فارسی با حرف l، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف l، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف l
کلمه بعدی: long play record
اشتباه تایپی: مخدل حمشغ
آوا: /لنگ پلی/
عکس long play : در گوگل
معنی long play

معنی یا پیشنهاد شما