long filenames

تخصصی

[کامپیوتر] نام فایلهای طولانی محدودیت نام فایلهای طولانی تر از 11 کاراکتر در سیستم عامل MS- DOS نام فایلهای طولانی به وسیله ی os/2 HPFS ویندوز 95 , و اکثر نسخه های unix پشتیبانی می شوند . . تحت ویندوز 95، نام فایل می تواند تا 255 کاراکتر طول داشته و دارای فاصله ی خالی و کاراکترهای خاص باشد . حروف کوچک و بزرگ نیز قابل تشخیص اند . نام فایلهای طولانی که فاصله ی خالی دارند . باید به وسیله ی نشانه های نقل قول مشخص شود . مانند این نمونه : c:\dir muprogram files نام فایلهای طولانی به طور خودکار به نام فایلهای کوتاه ترجمه یم شود . مانند 1. my pro تا با نرم افزار dos , و ویندوز 3 که تحت ویندوز 95 اجرا می شود . سازگاری داشته باشند .

معنی یا پیشنهاد شما