long cross

تخصصی

[کامپیوتر] ضربدر طولانی کاراکتر +، نماد مورد استفاده برای علامت زدن پاورقی ها، نگاه کنید به footnote . نام دیگر آن dagger یا obelisk است .

معنی یا پیشنهاد شما