loganiaceae

پیشنهاد کاربران

Loganiaceae ( زیست شناسی - علوم گیاهی )
واژه مصوب: دُم موشیان
تعریف: تیره ای از نعناسانان بالاروندۀ چوبی یا درختچه ای یا درختی با سیزده سرده و حدود 400 گونه که عمدتاً بومی نواحی گرمسیری جهان هستند، گیاهان این تیره ضمائمی برگ مانند در قاعدۀ دمبرگ و گل هایی مجتمع در خوشه های انتهایی دارند؛ حلقۀ گلبرگ ها از چهار تا پنج لَپ هم پوش تشکیل شده است و میوه های این تیره یا پوشینه ای یا شفت آب دار است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما