limiting factor


(عامل محیطی که رشد یا فعالیت یا گسترش سازواره را محدود می کند) عامل بازدار، عامل محدود کننده
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حسابداری] عامل محدودکننده(اصلی)
[خاک شناسی] عامل محدود کننده

معنی یا پیشنهاد شما