liminality

پیشنهاد کاربران

بینابینی
برزخ
در گذار بودن
دارای ظرفیت بینابینی، قابلیت اطلاق با ویژگی بینابینی، قابلیت نه مبداء نه مقصد ( مثال: سالن انتظار فرودگاه یا راه آهن، هتل بین راهی، . . . )

بپرس