light rain

تخصصی

[آب و خاک] باران خفیف

به انگلیسی

• soft rain, small amount of rain

پیشنهاد کاربران

باران نرم و نم نم و سبک
باران سبک، نم نم
شبنم بارش
هوای سبک و بارانی
👌👆☁️🌥⛅🌤🌥🌧🌧🌧🌦🌦🌦
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما