level line

تخصصی

[ریاضیات] منحنی تراز، خط تراز

معنی یا پیشنهاد شما