lead through

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[] سَرْطناب، نفر اول صعود کننده در سنگ نوردی

به انگلیسی

• go through, pass through

پیشنهاد کاربران

عبور کردن از، گذشتن از، رد شدن از؛عبور دادن از
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما