lea

/ˈliː//liː/

معنی: مرتع، چمن زار، علفزار، جلگه سبز، واحد اندازه طول نخ و ریسمان
معانی دیگر: (شعر قدیم) مرغزار، معیار اندازه گیری درازای ریسمان و غیره (ریسمان پشمی: 80 یارد، نخ پنبه یا ابریشم: 120 یارد، پارچه کتانی: 300 یارد)، واحد اندازه طول ن  و ریسمان، (noun) واحد اندازه طول نخ و ریسمان، چمنزار، علفزار، مرتع، جلگه سبز

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: an open, usu. grassy piece of land; meadow.
مشابه: meadow

جمله های نمونه

1. Father Stephen Lea administered the last rites to the dead men.
[ترجمه ترگمان]پدر استفان Lea آخرین مراسم تدفین را به افراد مرده اجرا کرد
[ترجمه گوگل]پدر استفن لا آخرین مراسم را به مردگان انجام داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Lea decided to turn out the attic.
[ترجمه ترگمان]Lea تصمیم گرفت که اتاق زیر شیروانی را خاموش کند
[ترجمه گوگل]لی تصمیم گرفت که اتاق زیر شیروانی را بیرون بیاورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Wye Lea is a collection of farm buildings that have been converted into an attractive complex.
[ترجمه ترگمان]وای لی، مجموعه ای از ساختمان های مزرعه است که به مجتمع جذابی تبدیل شده اند
[ترجمه گوگل]Wye Lea مجموعه ای از ساختمان های مزرعه است که به یک مجتمع جذاب تبدیل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Lea Anderson is a choreographer who believes in making dance accessible.
[ترجمه ترگمان]لی اندرسون یک طراح رقص است که به انجام رقص معتقد است
[ترجمه گوگل]لئون اندرسون رقصنده ای است که به ساختن رقص معتقد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Lea Lumber makes plywood parts for furniture makers and other manufacturing concerns.
[ترجمه ترگمان]لی lumber قطعات plywood را برای سازندگان مبلمان و دیگر نگرانی های تولیدی تهیه می کند
[ترجمه گوگل]Lea Lumber قطعات تخته سه لا را برای سازندگان مبلمان و سایر نگرانی های ساختمانی می سازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The first incestuous kiss between Christine and Lea occurs as the two are reconciled following an argument.
[ترجمه ترگمان]اولین بوسه غیر مجاز بین کریستین و لی در حالی رخ می دهد که این دو بعد از بحث با یکدیگر آشتی کرده اند
[ترجمه گوگل]اولین بوسه مکرر بین کریستین و لای رخ می دهد به عنوان دو مورد پس از یک مصاحبه آشتی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Precious, has choreography by Lea Anderson who was the compere for the recent Channel 4 series Tights!
[ترجمه ترگمان]او با \"لی اندرسون\"، که برای چهارمین سری مسابقات کانال ۴ \"Tights\" شرکت کرده بود، طراحی خود را انجام داده است
[ترجمه گوگل]گرانبها، جامه عمل به دست Lea Anderson که Comperve برای اخیر کانال 4 سری جوراب شلواری بود!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The River Doe Lea is much more polluted than all other rivers in the area.
[ترجمه ترگمان]رودخانه لی، خیلی بیشتر از همه رودخانه های دیگر در منطقه آلوده شده است
[ترجمه گوگل]River Doe Lea بسیار آلوده تر از سایر رودخانه های منطقه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Lea: Well, Robert still eats his chicken.
[ترجمه ترگمان]لی: خوب، رابرت هنوز جوجه خود را می خورد
[ترجمه گوگل]لی: خب، رابرت هنوز مرغش را می خورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. To be a lea - der, there is a need to continue to innovate and be creative.
[ترجمه ترگمان]برای اینکه \"لیا - درمرو\" بودن، لازم است که به نوآوری خود ادامه دهد و خلاق باشد
[ترجمه گوگل]برای داشتن یک لایحه، نیاز به ادامه نوآوری و خلاقیت وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Guidelines for LEA vehicle and its propulsion system design have been validated in mid 2009 by a critical design review.
[ترجمه ترگمان]دستورالعمل های مربوط به وسیله نقلیه LEA و طراحی سیستم نیروی محرکه آن در اواسط سال ۲۰۰۹ توسط یک بررسی طراحی انتقادی مورد تایید قرار گرفته است
[ترجمه گوگل]دستورالعمل برای خودروی LEA و طراحی سیستم نیروی محرکه آن در اواسط سال 2009 توسط یک بررسی طراحی حیاتی تایید شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Methods The noise parameter was constructed by using light beat in the pulse oximetry system and the LMS(Lea st Mean Square) adaptive filter was used to eliminate the effect of motion artifact.
[ترجمه ترگمان]روش ها پارامتر نویز با استفاده از ضرب نور در سیستم oximetry پالس ایجاد شد و فیلتر انطباقی تطبیقی برای از بین بردن اثر ابداع حرکت مورد استفاده قرار گرفت
[ترجمه گوگل]روش ها پارامتر نویز با استفاده از ضریب نور در سیستم اکسیمتری پالس ساخته شده و برای فیلتر کردن اثر مصنوعی حرکتی از فیلتر انفجاری LMS استفاده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The endless lea will purify your thought.
[ترجمه ترگمان] چمن بی پایان فکر تو رو تطهیر می کنه
[ترجمه گوگل]لای بی پایان تفکر شما را تصفیه خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Red carpet chameleon Lea Michele joins the navy, synching up her midnight sequin gown with inky lacquered nails.
[ترجمه ترگمان]لی میکل، فرش قرمز، به نیروی دریایی می پیوندد و پیراهن sequin نیمه شب خود را با ناخن های لاک دار inky بالا می برد
[ترجمه گوگل]لای میشله، فرشته فرشته، به نیروی دریایی ملحق می شود و لباس شبنم نیمه شب خود را با ناخن های لاک زدن میناکو هماهنگ می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Lea Fast, VIENNAI'mvery lucky, and I haven't.
[ترجمه ترگمان]Lea، VIENNAI خوش شانس، و من این کار رو نکردم
[ترجمه گوگل]لی سریع، VIENNAI'mvery خوش شانس، و من نه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

مرتع (اسم)
grassland, cattle run, pasturage, pastureland, lea, lease

چمن زار (اسم)
meadow, grassland, lea, prairie

علفزار (اسم)
lawn, meadow, pasture, lea, veldt, veld

جلگه سبز (اسم)
lea

واحد اندازه طول نخ و ریسمان (اسم)
lea

تخصصی

[نساجی] نمره نخی کتانی که با روش تر ریسیده شده - لی

به انگلیسی

• female first name; family name; first wife of jacob (biblical); homer lea (1876-1912), united states soldier and author
meadow, field; land used as pasture land for a period of time and then plowed under in order to grow a crop; measure of length (for fabric, yarn, etc.)
unplowed, untilled; plowed but unplanted (of a field)
union, federation
material created from animal skins

معنی یا پیشنهاد شما