lcd


مخفف: (در صفحه ی ساعت دیجیتال و غیره) صفحه ی نمایش کریستال مایع
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "liquid crystal display," a device that employs a film of transparent liquid crystals that become opaque when electrified, so that the pattern of opaque and transparent crystals can form letters or numbers, as in electronic watches, calculators, and the like.

جمله های نمونه

1. The LCD will be much cheaper in the short run, I suppose.
[ترجمه ترگمان]به نظرم LCD در کوتاه مدت خیلی ارزان تر می شه
[ترجمه گوگل]من فکر می کنم ال سی دی در کوتاه مدت ارزان تر خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A display program that LCD display module controled by DSP has been adopted, and the system's hardware and software are analyzed.
[ترجمه ترگمان]یک برنامه نشان می دهد که ماژول نمایش LCD به وسیله DSP پذیرفته شده است و سخت افزار و نرم افزار سیستم تحلیل می شوند
[ترجمه گوگل]یک برنامه نمایشگر که ماژول LCD نمایش داده شده توسط DSP کنترل شده است، و سخت افزار و نرم افزار سیستم تجزیه و تحلیل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Mono selector: Yes, with LCD indication when stereo being decoded.
[ترجمه ترگمان]انتخاب گر دندانه ای: بله، با علامت LCD وقتی استریو رمزگشایی می شوند
[ترجمه گوگل]انتخاب مونو: بله، با نشان دادن ال سی دی زمانی که استریو رمزگشایی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This article is based on SCM LCD liquid crystal display control system was studied.
[ترجمه ترگمان]این مقاله براساس یک صفحه کنترل از صفحه نمایش بلور مایع در SCM مورد مطالعه قرار گرفته است
[ترجمه گوگل]این مقاله بر اساس سیستم کنترل نمایشگر LCD کریستال مایع LCD SCM مورد بررسی قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Since LCD itself is not luminiferous, the design of Backlight System, which is valuable in both theory and application, becomes the focus of the research in display and imaging domain.
[ترجمه ترگمان]از آنجایی که LCD خودش luminiferous نیست، طراحی سیستم Backlight، که در هر دو نظریه و هم کاربرد ارزشمند است، به تمرکز تحقیقات در حوزه تصویر و تصویربرداری مبدل می شود
[ترجمه گوگل]از آنجا که ال سی دی خود را نورانی نیست، طراحی سیستم نور پس زمینه که ارزشمند در هر دو نظریه و کاربرد است، تمرکز پژوهش در زمینه نمایش و تصویربرداری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Main products include : LCD TV, LCD, touch sensitive display and etc.
[ترجمه ترگمان]محصولات اصلی شامل: تلویزیون LCD، LCD، نمایش لمسی حساس و غیره
[ترجمه گوگل]محصولات اصلی شامل: تلویزیون ال سی دی، ال سی دی، صفحه نمایش حساس لمسی و غیره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The device is based liquid crystal display ( LCD ), to form a phase - most spatial light modulator.
[ترجمه ترگمان]دستگاه بر پایه صفحه نمایش بلور مایع (LCD)است تا یک تعدیل کننده نور فضایی - فضایی - فضایی را شکل دهد
[ترجمه گوگل]این دستگاه بر روی صفحه نمایش کریستال مایع (ال سی دی) نصب شده است، برای ایجاد یک فاز - ترین مدولاتور نور فضایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. When the LCD initial start, it will show a logo, Party A assign, and then start to display the content of Ads.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که LCD شروع اولیه LCD داشته باشد، نشان می دهد که یک نشانه، حزب A، و سپس شروع به نمایش محتویات آگهی ها می کند
[ترجمه گوگل]هنگامی که ال سی دی شروع اولیه، آن را یک لوگو، حزب اختصاص داده، و سپس شروع به نمایش محتوای تبلیغات
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The easier route is to acquire an LCD screen from any of various vendors and hook it up to a PC system.
[ترجمه ترگمان]راه ساده تر این است که یک صفحه LCD از هر کدام از فروشندگان مختلف خریداری کرده و آن را به یک سیستم کامپیوتر متصل کنید
[ترجمه گوگل]مسیر سادهتر این است که یک صفحه LCD از هر یک از فروشندگان مختلف بدست آورید و آن را به سیستم کامپیوتری وصل کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. LCD with clear display, no broken codes or illegible characters, even backlight.
[ترجمه ترگمان]LCD با صفحه نمایش روشن، هیچ کد شکسته یا نویسه های ناخوانا، حتی نور پس زمینه
[ترجمه گوگل]LCD با صفحه نمایش روشن، بدون کدهای شکسته و شخصیت های غیر قابل خواندن، حتی نور پس زمینه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Digital LCD DIN - rail mountable multi - function time relay with 8 operating modes and 8 timing ranges.
[ترجمه ترگمان]LCD دیجیتال mountable با استاندارد DIN multi mountable با ۸ حالت های عملیاتی و ۸ زمان بندی زمان بندی است
[ترجمه گوگل]دیجیتال ال سی دی DIN - رله تقویت شده چند منظوره رله با 8 حالت کار و 8 محدوده زمانی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. HD61830 generates dot-matrix LCD driven signal by its internal sequence generator.
[ترجمه ترگمان]HD۶۱۸۳۰ یک سیگنال driven LCD را بوسیله ژنراتور دنباله داخلی خود تولید می کند
[ترجمه گوگل]HD61830 با استفاده از ژنراتور توالی درونی، سیگنال رانندگی LCD نقطه ای ماتریسی تولید می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Introduces the SED1330 LCD controller used in the design of instrumentation, and it's application of character mode to display chinese, and relevant program design.
[ترجمه ترگمان]کنترل گر LCD LCD به کار رفته در طراحی ابزار دقیق، و کاربرد مد کاراکتر برای نمایش چینی، و طراحی برنامه مرتبط
[ترجمه گوگل]معرفی کنترل کننده ال سی دی SED1330 که در طراحی ابزار مورد استفاده قرار می گیرد و کاربرد حالت شخصیت برای نمایش چینی و طراحی برنامه مربوطه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. To explore indications, surgical characteristics, prevention and management of biliary complications of T-tube drainage (TD) and primary closure (PC) during laparoscopic choledochotomy (LCD).
[ترجمه ترگمان]برای بررسی نشانه ها، ویژگی های جراحی، پیش گیری و مدیریت پیچیدگی های biliary (TD)و خاتمه اولیه (PC)در طول choledochotomy laparoscopic (LCD)
[ترجمه گوگل]برای کشف علائم، ویژگی های جراحی، پیشگیری و مدیریت عوارض صفراوی زهکشی T-tube (TD) و بستن اولیه (PC) در طول کلدوچوتومی لاپاروسکوپی (ال سی دی)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Liquid Crystal Display
موضوع: تکنولوژی
نمایشگر کریستال مایع تلفیقگر الکتریکی-نوری است که به صورت صفحه نمایشگر نازک و تخت وجود دارد و در آن واحدهای رنگ یا پیکسل های مونوکروم در برابر منبع نور یا بازتابنده به ردیف قرار گرفته اند.

تخصصی

[کامپیوتر] نمایش کریستال مایع - علامت اختصاری Liquid Crystal Display ( نمایش کریستالی مایع 9 . نوعی نمایش که در اکثر ساعتهای دیجیتالی، ماشین حسابها و کامپیوترهای روزانویی به کار می رود. مصرف برق درنمایشهای LCD نسبت به انواع دیگر نمایشها کمتر است، اما خواندن اطلاعات از آنها کمی دشوار است. انواع جدید LCD به نام " Supertwist " تصویر واضح تری نسبت به مدلهایقبلی دارند. نمایشهای LCD کریستالهای مایع را به کار می برند. کریستالهای مایع، نوعی مواد شیمیایی اند که می توان واکنش آنها را نسبت به نور پلاریزه شده توسط یک میدان الکتریکی کنترل کرد . درون LCD فیلتر پلاریزه کننده ای وجود دارد که از طریق آن، ترکیب کریستال مایع با توجه به حالت الکترونیکی آن روشن یا تیره به نظر می رسد. - صفحه نمایش دو جداره شیشه ای با محلول صفحه نمایش کریستال مایع ؛ کریستال مایع Liquid Crystal Display
[برق و الکترونیک] liquid - crystal display-نمایشگر بلور مایع ( ال سی دی ) نوعی نمایشگر رقمی که دارای دو ورقه ی شیشه ای است که توسط لایه ی نازکی از بلور مایع از یکدیگر جدا شده اند . سطح بیرونی هر یک از ورقه های شیشه ای از رساناهای شفافی نظیر اکسید قلع یا اکسید ایندیم پوشیده شده است . و در پوشش ظرف بیننده قطعات شکل دهنده ی حروف و اعداد حک شده و سر سیمهاییی تا لبه های نمایشگر کشیده شده است مایع در حالت عادی شفاف است . با اعمال ولتاژ به الکترودهای رو و پشت، نظم مولکولها به هم خورده و مایع بدون تولید نور به اندازه ای تاریک می شود . که نویسه های قابل رویت را تشکیل دهد . مصرف توان ناچیز است به گونه ای که آن را برای ساعتهای رقمی ایدئال ساخته است . در برخی کاربردها با استفاده از روشنایی زمینه، می توان از این نمایشگر ها در تاریکی نیز استفاده کرد . - double-layer supertwisted-nematic-«ال سی دی» دولایه نماتیکی - فراچرخیده گونه ای از «ال سی دی» های نماتیکی - چرخیده که مولکولهای بلور مایع را باچرخش از 90درجه تا حداکثر 270 همتراز می کند.چرخش بیشتر نیاز به ولتاژ غیر خطی بزرگتری دارد که در عین حال خطوط بیشتری را نیز به نمایش می گذارد.

به انگلیسی

• method of display which sends an electrical current through liquid crystal in order to produce characters (electronics, computers)
lcd is an abbreviation for liquid crystal display.
lowest common multiple of a set of numbers

پیشنهاد کاربران

[ریاضی]
the Lowest Commen Denominator ( LCD )
کوچکترین مخرج مشترک
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما