lava blisters or lava blister or lava blister

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] تاول های گدازه ای برآمدگی های کوچک توخالی که در سطح بعضی از جریان های گدازه ای ظاهر می شونداین برآمدگی ها بر اثر فرار گاز از گدازه بوجود می آیند .

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[زمین شناسی] تاول های گدازه ای برآمدگی های کوچک توخالی که در سطح بعضی از جریان های گدازه ای ظاهر می ...
معنی lava blisters or lava blister or lava blister، مفهوم lava blisters or lava blister or lava blister، تعریف lava blisters or lava blister or lava blister، معرفی lava blisters or lava blister or lava blister، lava blisters or lava blister or lava blister چیست، lava blisters or lava blister or lava blister یعنی چی، lava blisters or lava blister or lava blister یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف l، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف l
کلمه بعدی: lava cascade
اشتباه تایپی: مشرش ذمهسفثقس خق مشرش ذمهسفثق خق مشرش ذمهسفثق
آوا: /لو بلیستارص ور لو بلیستر ور لو بلیستر/
عکس lava blisters or lava blister or lava blister : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما