laserwriter


کامپیوتر : لیزررایتر
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] نویسنده ی لیزری - نام تجاری چاپگرهای لیزری شرکت Apple برای استفاده در کامپیوتر مک اینتاش . اکثر این نوع چارپرها زبان فرمان PostScript را به کار می برند.

معنی یا پیشنهاد شما