laserjet


کامپیوتر : لیزرجت
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] لیزر جت - نوعی چاپگر لیزری معروف شرکت Hewlett-Pachard آن را تولید می کند. مدلهای بعدی این نوع چاپگر ها . در زمینه ی زبان فرمان و تعداد فونت های تعبیه شده ؛ بهبود یافته است . با افزودن کارتریج های فونت یا ارسال فونت ها از کامپیوتر، این چاپگرها فونتهای بیشتری را چاپ می کنند. مدلهایی با پسوند P، مانند IIP و 4MP چاپگرهای شخصی اند و استفاده کمتری دارند. برای شناخت چاپگرهای لیزری HP، به کتابچه های راهنمای آنها رجوع کنید . - لیزرجت .

معنی یا پیشنهاد شما