large scale integration


مجتمع سازی در مقیاس بزرگ
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] مجتمع سازی در مقیاس بزرگ . - مجتمع سازی با مقیاس بزرگ - ساخت مدارهای مجتمع که بیش از 100 گیت منطقی دارند. نگاه کنید به integrated circuit .
[برق و الکترونیک] مجتمع سازی در مقیاس بزرگ - مجتمع سازی مقیاس - بزرگ ( ال اس آی ) مدارهای مجتمعی که دارای 100 تا 5000 دریچه ی منطقی معادل، یا 1000 تا 16000 بیت حافظه باشند .

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهمجتمع سازی در مقیاس بزرگبررسی تخصصی[کامپیوتر] مجتمع سازی در مقیاس بزرگ . - مجتمع سازی با مقیاس بزرگ - ساخت مدارهای مجتمع که بیش از 100 ...
معنی large scale integration، مفهوم large scale integration، تعریف large scale integration، معرفی large scale integration، large scale integration چیست، large scale integration یعنی چی، large scale integration یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف l، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف l
کلمه بعدی: large scale map or large scale maps or large scale maps
اشتباه تایپی: مشقلث سزشمث هدفثلقشفهخد
آوا: /لارگه آزنه اینتگراتین/
عکس large scale integration : در گوگل
معنی large scale integration

پیشنهاد کاربران

large - scale integration ( مهندسی مخابرات )
واژه مصوب: یکپارچه سازی بزرگ مقیاس
تعریف: فنّاوری ساخت افزاره های نیمه رسانا که در آن معمولاً هزار مدار بر روی یک تراشۀ سیلیسیمی تعبیه می شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما