lapped

جمله های نمونه

1. lapped in luxury
نازپرورده

2. waves lapped at our feet
امواج به آرامی به پایمان می خورد.

3. the planes were flying so close to each other that their wings lapped
هواپیماها آنقدر نزدیک به هم پرواز می کردند که بال هایشان لب به لب شده بود.

پیشنهاد کاربران

بپرس