langugage processor

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] پردازشگر زبان، زبان پرداز

معنی یا پیشنهاد شما