land productivity

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[آب و خاک] توان تولید اراضی، باردهی اراضی

معنی یا پیشنهاد شما