[ ترجمه آنلاین ] ناله کردن کسی

معنی یا پیشنهاد شما