ladder network

/ˈlædərˈneˌtwərk//ˈlædəˈnetwɜːk/

شبکه نردبانی
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[شیمی] شبکه نردبانى
[برق و الکترونیک] شبکه ی نردبانی شبکه ی تشکیل شده از توالی شبکه های L، T، H یا P متصل به دنبال هم، بعضی انواع آن شامل عناصر سرامیکی پیزوالکتریک به عنوان امپدانس فیلترهای نردبانی هستند. از این شکبه در فیلترهای میان گذر و مبدلهای آنالوگ به دیجیتال استفاده می شود.
[ریاضیات] شبکه ی نردبانی

معنی یا پیشنهاد شما