labor rate

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حسابداری] نرخ دستمزد
[ریاضیات] نرخ دستمزد

معنی یا پیشنهاد شما