l1 cache

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] حافظه ی L 1 - حافظه ی سریعی که به CPU نزدیک است، یا درون آن قرار دارد. نام دیگر آن level-1 cache است.

معنی یا پیشنهاد شما