برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1392 100 1

lumberjack

/ˈləmbərˌdʒæk/ /ˈlʌmbədʒæk/

معنی: چوب بر، کسیکه الوار وتیر اره میکند
معانی دیگر: رجوع شود به: logger

بررسی کلمه lumberjack

اسم ( noun )
• : تعریف: someone employed to cut down trees and deliver them to a lumber mill; logger.

واژه lumberjack در جمله های نمونه

1. But Lumberjack just leapt at his outstretched hand.
[ترجمه ترگمان]اما Lumberjack از دست او بیرون پرید
[ترجمه گوگل]اما Lumberjack فقط در دست او دراز کشیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A lumberjack peered down from the slate above the door.
[ترجمه ترگمان]چوب بر روی لوح سنگی از بالای در به پایین نگاه کرد
[ترجمه گوگل]یک چوبرباغ از پایین تلسکوپی بالای دره نگاه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Paul Bunyan Summary Paul Bunyan was the greatest lumberjack there ever was.
[ترجمه ترگمان]خلاصه پاول Bunyan، بزرگ‌ترین lumberjack بود که تا به حال دیده می‌شد
[ترجمه گوگل]Paul Bunyan خلاصه Paul Bunyan بزرگترین جنگل در آنجا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Lumberjack came leaping around his front wheel, and he had to go slow.
[ترجمه ترگمان]Lumberjack از چرخ جلو پرید و او مجبور شد آهسته حرکت کند
[ترجمه گوگل]Lumberjack در حال چرخش در اطراف چرخ جلو خود بود، و او مجبور به کندن بود
[ترجمه شما] ...

مترادف lumberjack

چوب بر (اسم)
woodsman , logger , lumberjack
کسیکه الوار وتیر اره میکند (اسم)
lumberjack

معنی کلمه lumberjack به انگلیسی

lumberjack
• logger, one who cuts down and prepares trees for sale
• a lumberjack is a man whose job is to cut down trees.

lumberjack را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد علمی
نجار
محمدرضا قریشی
تاجر چوب، سوداگر چوب
سامان نصیری
هیزم شکن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lumberjack
کلمه : lumberjack
املای فارسی : لومبرجکک
اشتباه تایپی : معئذثقتشزن
عکس lumberjack : در گوگل

آیا معنی lumberjack مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )