برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

lubricate

/ˈluːbrɪˌket/ /ˈluːbrɪkeɪt/

معنی: چرب کردن، روغن زدن، روان کردن، لیز کردن
معانی دیگر: روغن کاری کردن، گریس کاری کردن، نرم و لیز کردن، لیزاندن، روان سازنده

بررسی کلمه lubricate

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: lubricates, lubricating, lubricated
• : تعریف: to coat or supply with a lubricant.
مشابه: dope, grease, oil
فعل ناگذر ( intransitive verb )
مشتقات: lubrication (n.), lubricator (n.)
• : تعریف: to lubricate something.

واژه lubricate در جمله های نمونه

1. The bulky wheels of a railroad train must be lubricated each week.
چرخ های گنده قطار، بایستی هر هفته روغن کاری شوند

2. A large quantity of grease is needed to lubricate an airplane engine.
مقدار زیادی گریس برای روغن کاری کردن موتور هواپیما، مورد نیاز است

3. When a watch is lubricated, it keeps more accurate time.
وقتی یک ساعت روغن کاری می شود، وقت را دقیق تر نشان می دهد

4. Mineral oils are used to lubricate machinery.
[ترجمه ترگمان]روغن‌های معدنی برای تولید ماشین‌آلات استفاده می‌شوند
[ترجمه گوگل]روغن های معدنی برای روانکاری ماشین آلات استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Lubricate all moving parts with grease.
[ترجمه ترگمان] همه جا رو با روغن عوض می‌کنیم
[ترجمه گوگل]روغن تمام قطعات متحرک را با روغن کاری کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Franklin's task was to lubricate the discussions with the French.
[ترجمه ترگمان]وظیفه فرانکلین to مباحثات با فرانسویان بود
[ترجمه گوگل]وظیفه فرانکلین این بود که بحث را با فرانسوی روان شود
...

مترادف lubricate

چرب کردن (فعل)
baste , lubricate , grease , dub , liquor
روغن زدن (فعل)
lubricate , grease
روان کردن (فعل)
smooth , lubricate
لیز کردن (فعل)
lubricate

معنی lubricate در دیکشنری تخصصی

lubricate
[عمران و معماری] روانکاری
[مهندسی گاز] روغن کاری کردن

معنی کلمه lubricate به انگلیسی

lubricate
• apply a lubricant, oil, grease; cause to be slippery; act as a lubricant
• if you lubricate part of a machine, you put oil onto it to make it move smoothly.

lubricate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

shirfahm.com
خودرو: روغنکاری کردن، روانکاری کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی lubricate

کلمه : lubricate
املای فارسی : لوبریکت
اشتباه تایپی : معذقهزشفث
عکس lubricate : در گوگل

آیا معنی lubricate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )