برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

lowering

/ˈloʊr̩ɪŋ/ /ˈləʊərɪŋ/

اخم آلود، پراخم و تخم، تاریک و گرفته

بررسی کلمه lowering

صفت ( adjective )
مشتقات: loweringly (adv.)
(1) تعریف: dark and gloomy, as the weather.

(2) تعریف: sullen, scowling, or angry.
مشابه: glaring

- a lowering face
[ترجمه ترگمان] چهره‌ای رنگ‌پریده داشت،
[ترجمه گوگل] یک چهره کمرنگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه lowering در جمله های نمونه

1. the lowering sky
آسمان تیره و تار

2. he kept lowering at the children
مرتبا به بچه‌ها اخم و تخم می‌کرد.

3. unemployment and the lowering of incomes will depress the markets
بیکاری و کم شدن درآمدها بازارها را کساد خواهد کرد.

4. we must resist the lowering of educational standards
بایستی با پایین آوردن معیارهای آموزشی مخالفت کنیم.

5. the reflex consequence of inflation is the lowering of monetary value
پیامد واکنشی تورم،کم شدن ارزش پول است.

6. He leaned closer, lowering his voice.
[ترجمه ترگمان]او خم شد و صدایش را پایین آورد
[ترجمه گوگل]او نزدیک تر، صدایش را پایین کشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. There's a strong argument for lowering the price.
[ترجمه ترگمان]بحث قوی برای پایین آوردن قیمتی است
[ترجمه گوگل]استدلال قوی برای کاهش قیمت وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The Japanese are expert at lowering manufacturing costs.
...

معنی کلمه lowering به انگلیسی

lowering
• frowning, angry, gloomy; dark, threatening (of weather)
• act of making lower; diminishing, decreasing; frowning, scowling
lowering of the flag
• ceremony for removing the national flag from the flagpole during the night or on days of mourning
lowering the temperature
• reduced the temperature, made the temperature lower

lowering را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف
پایین آوردن
...
پایین آوردن
نسرین
کم کردن،کاهیدن
سعیدی
تحقیر کردن
مهران فروردین
کمرنگ کردن، کم اهمیت کردن، ساده تر کردن، آسان تر کردن، سهل گرفتن (تسامح و تساهل)
محدثه فرومدی
تنزل، کاستی، کاهش، تخفیف، تضعیف
رسول امینی
پایین آورده

lowering his head to his chest
{به طور} سر بر سینه پایین آورده
saba
کاهش دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی lowering

کلمه : lowering
املای فارسی : لورینگ
اشتباه تایپی : مخصثقهدل
عکس lowering : در گوگل

آیا معنی lowering مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )