برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

low technology

معنی کلمه low technology به انگلیسی

low technology
• simple technology, technological development or equipment that is less advanced

low technology را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا
تکنولوژی پایین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی low technology مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )