برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

low status


روانشناسى : دون پایه

low status را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین پیشدار
زندگی سطح پایین(از لحاظ اجتماعی)
شخصی که مورد تحقیر یا تحقیر قرار می گیرد
حسین پیشدار
(عامیانه)، از طبقات پست اجتماع، پست، حقیر، فرومایه
دنا ترنسلیت
ranking low in a social or professional hierarchy.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی low status

کلمه : low status
املای فارسی : لوو ستاتوس
اشتباه تایپی : مخص سفشفعس
عکس low status : در گوگل

آیا معنی low status مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )