برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1358 100 1

low grade


خفیف، کم نیرو، کم درجه، نامرغوب، کم ارزش، پست

بررسی کلمه low grade

صفت ( adjective )
(1) تعریف: of inferior value or quality.
متضاد: first class
مشابه: cull, inferior, low, mean, shoddy

- low-grade goods
[ترجمه ترگمان] کالای رده پایین
[ترجمه گوگل] کالاهای کم کالری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: of a lesser degree, esp. compared with average or normal.

- a low-grade fever
[ترجمه ترگمان] یه تب درجه پایین
[ترجمه گوگل] تب کم درجه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه low grade در جمله های نمونه

1. low-grade fever
تب خفیف

2. He is a bit let down by the low grade he got.
[ترجمه ترگمان]از نمره پایینی که گرفته کمی پایین اومده
[ترجمه گوگل]او کمی پایین رسیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Low grade index fibre costs around £200 per kilometre, and best quality fetches £350.
[ترجمه ترگمان]قیمت فیبر شاخص درجه پایین ۲۰۰ پوند در هر کیلومتر است و بهترین کیفیت به ۳۵۰ پوند می‌رسد
[ترجمه گوگل]فیبرهای با درجه پایین در حدود 200 پوند در هر کیلومتر و بهترین کیفیت 350 پوند است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Colds and fevers are of a low grade, not violent.
[ترجمه ترگمان]تب و تب، سطح پایینی هستند، نه خشونت
[ترجمه گوگل]سرماخوردگی و تب از درجه کم، خشونت آمیز نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Two patients with low grade, two with mixed grade, and two with high grade were treated exclusively with chemotherapy.
[ترجمه ترگمان]دو بیمار با عیار پایین، دو با ...

low grade را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

uSER
خفیف
Low grade depression = افسردگی خفیف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی low grade
کلمه : low grade
املای فارسی : لوی گرید
اشتباه تایپی : مخص لقشیث
عکس low grade : در گوگل

آیا معنی low grade مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )