برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1391 100 1

loving kindness

/ˈləvɪŋˈkaɪndnəs/ /ˈlʌvɪŋˈkaɪndnəs/

معنی: مهربانی، مرحمت، لطف و عنایت
معانی دیگر: عطوفت، محبت

مترادف loving kindness

مهربانی (اسم)
affection , affability , amiability , cordiality , kindness , tenderness , love , kindliness , benignity , loving kindness , tender-heartedness , warm-heartedness
مرحمت (اسم)
favor , kindness , favour , pity , loving kindness
لطف و عنایت (اسم)
loving kindness

loving kindness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

senorita star
لطف و عنایت
عليرضا كريمي وند
لطف و عنايت ، عاشق مهرباني
The treasure of my heart
گنجينه ي دل من
affection عاطفه ، محبت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی loving kindness
کلمه : loving kindness
املای فارسی : لاوینگ کایندنس
اشتباه تایپی : مخرهدل نهدیدثسس
عکس loving kindness : در گوگل

آیا معنی loving kindness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )