برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1435 100 1

lover

/ˈləvər/ /ˈlʌvə/

معنی: عاشق، معشوق، معشوقه، فاسق، دوستدار
معانی دیگر: دلبر، جانان، یار، (جمع) عاشق و معشوق، موله، رفیقه، (عاشق و معشوقی که یکی از آنها همسر دارد) فاسق، فاسقه، هواخواه، خاطرخواه

بررسی کلمه lover

اسم ( noun )
(1) تعریف: one who is in love with another.
مشابه: beloved, flame, gallant, suitor, sweetheart

(2) تعریف: a person, esp. a man, who is involved in a nonmarital relationship.
مترادف: paramour
مشابه: adulterer, beau, boyfriend, casanova, Don Juan, fianc�, fianc�e, gallant, gigolo, girlfriend, inamorata, ladies' man, mistress, Romeo, suitor

(3) تعریف: (pl.) a couple who are having a love affair.
مشابه: adulterers, couple, pair, paramours

(4) تعریف: one who has strong affection for or attraction to someone or something.
مترادف: devotee, enthusiast
مشابه: addict, aficionado, buff, fan, follower, hound, nut

- a lover of nature
[ترجمه ترگمان] عاشق طبیعت است،
[ترجمه گوگل] عاشق طبیعت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a lover of mankind
[ترجمه صابر] عاشق خود و همه چیز و همه موجودات است.|
[ترجمه ترگمان] کسی که ...

واژه lover در جمله های نمونه

1. a lover must be patient and kind
عاشق باید بردبار و مهربان باشد.

2. a lover of persian music
دوست دار موسیقی ایرانی

3. a lover of poetry
دوستدار شعر

4. my lover who was cruel and . . .
نگار من که جفا کار بود و . . .

5. a fickle lover
یار بی وفا

6. a fond lover
عاشق دلخسته

7. a inconstant lover
یار بی‌وفا

8. a lonely lover
عاشق در فراق

9. an urgent lover
عاشق سمج

10. the jilted lover commited suicide
عاشق جفا دیده خودکشی کرد.

11. his wife took a lover
زنش فاسق گرفت.

12. a married woman who has a lover
زن شوهر داری که فاسق دارد

13. his eloquent sigh upon seeing his lover
آه گویای او هنگام دیدن معشوق

14. parichehr was always accompanied by a chaperon and the poor lover could never find a chance to reveal his love
ندیمه‌ای همیشه پریچهر را همر ...

مترادف lover

عاشق (اسم)
amorist , lover , sparker , paramour , swain
معشوق (اسم)
honey , lover
معشوقه (اسم)
sweetheart , love , lover , paramour , bonne amie , mistress , concubine , girl , fancy woman , leman , hetaera , inamorata , ladylove , lovemate
فاسق (اسم)
lover , paramour , debauchee , goat , lecher , libertine , leman
دوستدار (اسم)
lover , goer

معنی عبارات مرتبط با lover به فارسی

عاشق وار، عاشقانه

معنی کلمه lover به انگلیسی

lover
• one who loves; one who is loved; one who is involved in a sexual or romantic relationship with another; fan, devotee, one who is enthusiastic about something
• your lover is someone who you are having a sexual relationship with but are not married to.
• you can refer to people as lovers when they are in love with each other.
• you can also use lover to refer to someone who enjoys a particular activity or subject.
book lover
• "bookworm", one who is fond of reading, one who likes books
impetuous lover
• ardent lover, passionate lover
music lover
• one who enjoys music, one who is fond of listening to music and attending concerts
nature lover
• one who loves nature

lover را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرانادری
شیفته.دلداده
عليرضا كريمي وند
lover up to the end life
عاشق ماندن در تمام زندگيمان
Love staying throughout our life
عشق در طول زندگي ما ماندگار است
كمال ياور جو
To fall in love , You are morsi too
واسه عاشق شدنتام مرسي
يار دلواري
تو بیا (برای بیان محبت)Come to express love
Lover, come back to me
عاشق، به سوی من بازگرد
star and MA
enomer عاشق بودن(دلبرم luv)

shiva_sisi‌
اقای مهدی


من فکر میکنممم شما حق دخالت تو کار خانم یار دلواری رو نداشتین البته هر انسانی شخصیت خودشوو داره و با این حرفاتون ما با شخصیتتون کاملا اشنا شدیممم،درضمن به قدری ک شما کنجکاو هستینوو بقیه رو چک میکنین فک نمیکنیمم کسی مث شما باشه و ب نظر من خانم یار دلواری متن هایی رو ک میزارن در رابطه با کلمات هست و کاربردی هست:)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lover
کلمه : lover
املای فارسی : لور
اشتباه تایپی : مخرثق
عکس lover : در گوگل

آیا معنی lover مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )