برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1466 100 1

love is blind


عشق کور است

واژه love is blind در جمله های نمونه

1. Love is blind, and lovers cannot see the pretty follies that themselves commit.
[ترجمه ترگمان]عشق کور است، و عشاق نمی‌توانند حماقت‌های زیبایی که خود مرتکب می‌شوند را ببینند
[ترجمه گوگل]عشق کور است، و عاشقان نمیتوانند شاهد تحقیرهای بسیار خود باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Love is blind.
[ترجمه مهدیس] آدم عاشق کور است .
|
[ترجمه ترگمان]عشق کور است
[ترجمه گوگل]عشق کور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If love is blind, then maybe a blind person that loves has a greater understanding of it. Criss Jami
[ترجمه ترگمان]اگر عشق کور است، پس شاید یک فرد نابینا بتواند درک بیشتری از آن داشته باشد کریس جامی
[ترجمه گوگل]اگر عشق کور باشد، شاید کسی نابینا باشد که دوست دارد درک بیشتری از آن داشته باشد کریس جامی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه love is blind به انگلیسی

love is blind
• love does not see flaws, love makes one unable to see things as they really are

love is blind را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یزدان پناه
when people fall in love they only see the other person's good qualitiesعشق آدم را کور می کند
N.z
چشمان عاشق از دیدن بدی معشوق کور است
N.z
چشمان عاشق برای دیدن بدی معشوق کور است
R
اگر در دیده مجنون نشینی ، به غیر از خوبی لیلی نبینی ...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی love is blind
کلمه : love is blind
املای فارسی : لوح ایز بلیند
اشتباه تایپی : مخرث هس ذمهدی
عکس love is blind : در گوگل

آیا معنی love is blind مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران