برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

love beads


گردن بند تسبیحی، گردن بند خرمهره ای

بررسی کلمه love beads

اسم ( noun )
• : تعریف: a string of colorful, usu. handmade beads, worn esp. by young people as a symbol of the counterculture during the 1960s.

love beads را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی love beads
کلمه : love beads
املای فارسی : لوح بیدس
اشتباه تایپی : مخرث ذثشیس
عکس love beads : در گوگل

آیا معنی love beads مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران