برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

love alce


آدم هرزه، ژدم افسار گسیخته، آدم فاسد

love alce را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی love alce
کلمه : love alce
املای فارسی : لوح الک
اشتباه تایپی : مخرث شمزث
عکس love alce : در گوگل

آیا معنی love alce مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران