برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1626 100 1
شبکه مترجمین ایران

lot

/ˈlɑːt/ /lɒt/

معنی: سهم، قسمت، کالا، تکه، قطعه، بخش، پارچه، توده انبوه، قواره، سرنوشت، قرعه، بهره، قطعه زمین، چندین، جنس عرضه شده برای فروش، محوطه، بخش کردن، جور کردن، سهم بندی کردن، تقسیم بندی کردن، بسی، خیلی، بسیار
معانی دیگر: قرعه کشی، بخت، اقبال، (زمین) قطعه، جا، (گورستان) زمین قبر، (چیز یا انسان) دسته، گروه، مجموعه، فقره، (عامیانه - بیشتر جمع) بسیار، یک عالمه، یک دنیا، (انسان) نوع، جور، (زمین یا اشیا و فراورده ها) به قواره یا قطعه یا بخش تقسیم کردن، دسته بندی کردن، (فیلمبرداری) استودیو و زمین های اطراف (که در آن فیلمبرداری می کنند)، پرهون فیلمبرداری، (نادر) سهمیه دادن، سهم دادن، حصه کردن، نصیب کردن، (انجیل) لوط، بقطعات تقسیم کردن باout

بررسی کلمه lot

اسم ( noun )
• : تعریف: according to the Old Testament, the nephew of Abraham who was allowed to flee from the destruction of Sodom, but whose wife was turned into a pillar of salt for looking back at the city.

واژه lot در جمله های نمونه

1. a lot of numbers with minuses and pluses in front of them
اعداد زیادی با نشان منها و جمع در جلو آنها

2. a lot of water can be retained behind dams
آب فراوانی را می‌توان پشت سدها اندوخت.

3. a lot of whisky is distilled in scotland
در اسکاتلند ویسکی به مقدار زیاد ساخته می‌شود.

4. my lot in this world
قسمت من در این جهان

5. to lot fruit for market
میوه را برای بازار طبقه بندی (خوب و بد) کردن

6. the lot
(عامیانه) همه،(به صورت) یکجا،چکی

7. a burial lot
محل دفن

8. a parking lot
جایگاه پارکینگ،ماندگاه

9. a stationery lot
یک دسته کاغذ تحریر

10. a vacant lot
یک قطعه زمین خالی

11. after a lot of arm-twisting, he agreed to go with them
پس از اعمال فشار زیاد راضی شد که با آنها برود.

12. her unhappy lot
سرنوشت ناگوار او

13. nowadays, a lot of bad writing passes under the name of poetry
این روزها بسیاری نوشته‌ی بدتحت عنوان شعر قالب می‌شود.

...

مترادف lot

سهم (اسم)
scare , stock , arrow , action , share , contribution , portion , allotment , lot , interest , dividend , quota , ration , blue-sky stock
قسمت (اسم)
detachment , section , party , leg , share , portion , sect , lot , division , dole , proportion , segment , canton , arm , chapter , department , ratio , plank , feck , parcel , percentage , compartment , snick , grist , internode , kismet , rasher , whang
کالا (اسم)
article , object , stuff , lot , commodity , merchandise , ware , traffic , trafficker , mercery
تکه (اسم)
slice , lump , bit , whit , tailing , portion , gob , lot , fragment , item , patch , piece , dab , chunk , morsel , shred , nub , slab , cantle , scrap , doit , dribblet , loaf , ort , smidgen , nubble , pane
قطعه (اسم)
section , tract , lump , bit , part , share , portion , lot , passage , stretch , fragment , segment , mainland , block , panel , piece , goblet , dab , bloc , plank , slab , plat , plot , doit , internode , nugget , pane , snip
بخش (اسم)
section , party , region , leg , part , share , portion , sect , lot , division , fate , distribution , precinct , segment , canton , branch , member , zone , district , subregion , department , item , piece , heritage , quarter , borough , parish , sector , parcel , commune , county , riding , moiety , installment , squadron , wing of building
پارچه (اسم)
stuff , lot , piece , cloth , fabric , textile , tissue
توده انبوه (اسم)
lot , cloud
قواره (اسم)
lot , shape , configuration
سرنوشت (اسم)
karma , die , lot , destiny , destination , fate , predestination , hap , doom , foredoom , kismet
قرعه (اسم)
lot , grace , lottery
بهره (اسم)
share , portion , lot , interest
قطعه زمین (اسم)
lot , patch
چندین (اسم)
lot
جنس عرضه شده برای فروش (اسم)
lot
محوطه (اسم)
close , run , lot , compound , ambit , precinct , enclosure , square , haw , garth
بخش کردن (فعل)
assign , share , lot , divide , apportion , minister
جور کردن (فعل)
accord , concert , adapt , suit , sort , assort , consort , lot , grade
سهم بندی کردن (فعل)
portion , lot
تقسیم بندی کردن (فعل)
break down , lot
بسی (قید)
very , much , adequately , lot , often
خیلی (قید)
a great deal , very , many , much , extremely , far , extra , lot , crazy , ghastly , appreciably , jolly , considerably , damnably , highly , much more
بسیار (قید)
very , many , much , far , lots , plenty , sorely , lot , precious , so much , galore

معنی عبارات مرتبط با lot به فارسی

آدم بیشرف، یا شریر
زیاد
(کانادا) پاره زمین جنگلی، جنگل درختان الواری
مسئول انجام (کاری) شدن، وظیفه ی کسی شدن
یک دسته (یا محموله و غیره) کالا (که یک جا فروخته می شود)، کالایی که چکی بخرند، کالای جمله
(کالا) ناجور، غیر یکدست، (سرویس ظروف و غیره) دارای کسری، ناقص، خرده ریز، زیاد آمده، ته مانده
(محلی) پارکینگ، مانشگاه، ماندگاه، توقفگاه بی سقف برای توقف وسائط نقلیه
کاملا پرداختن، تا شاهی آخر پرداخت کردن
(معاملات سهام و اوراق بهادار) صدتایی، عمده
(انگلیس - سابقا) مالیات محلی (که طبق استطاعت شخص برآورد می شد)
انگلیس - م، جریمه یامالیات دسته جمعی، کاملا
(عامیانه) همه، (به صورت) یکجا، چکی
درختستان، بیشه (به ویژه برای تهیه ی هیزم)، هیمه زار

معنی lot در دیکشنری تخصصی

[سینما] محوطه [دکور فضای خارجی در کارگاه فیلمبرداری ]
[نساجی] پارچه - کالا - قسمت - بخش - توده - قطعه - بهره
[ریاضیات] قرعه، مقدار زیاد، توده، انبوه، انباشته
[ریاضیات] بازرسی انباشته به انباشته
[ریاضیات] تشکیل انباشته
[زمین شناسی] حد زمین
[ریاضیات] کیفیت انباشته
[ریاضیات] مقدار تولید، میزان تولید، اندازه ی انباشته، حجم انباشته
[صنعت] درصد قابل قبول معیوبی انباشته
[آمار] درصد تحمل معیوبهای محموله
[ریاضیات] حداکثر ضایعات قابل قبول، ماکزیمم خرابی در محصول، درصد قابل قبول محموله ی معیوب
[ریاضیات] تشکیل انباشته ی بازرسی
[سینما] استودیوی سینمایی
[ریاضیات] انباشته ی بازرسی
...

معنی کلمه lot به انگلیسی

lot
• abraham's nephew whose wife was turned into a pillar of salt (biblical)
• object used in making a random decision; act of randomly deciding by casting lots; portion; fate, destiny, fortune; number of connected things or people; type, kind; section of land; film studio; group of items sold as one; large amount
• divide; allocate
• a lot of something or lots of it is a large amount of it.
• you can refer to a group of people as a particular lot; an informal use.
• you can refer to a set or group of things as a particular lot.
• at an auction, a particular lot is one of the objects that is being sold.
• a lot is also a small area of land that belongs to a particular person or company.
• your lot is the kind of life you have or the things that you have or experience.
• a lot means very much or very often.
• you can use lots and lots to emphasize that there are very many things of a particular kind.
• you can use the lot to refer to the whole of an amount which you have just mentioned; an informal expression.
• if people draw lots or cast lots to decide who will do something, they each take a piece of paper from a container. one or more pieces of paper is marked, and the people who take marked pieces are chosen.
• if you throw in your lot with a particular person or group, you decide to work with them and support them from then on, whatever happens.
a bad lot
• group of misfits; bad or wicked person (slang)
a lot
• very much, very many; very, extremely
back lot
• large undeveloped outdoor area in a movie studio used for constructing large outdoor sets and for shooting exterior scenes
bad lot
• wicked
by lot
• my means of casting lots, by chance
...

lot را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

.
بخشی از
سمانه
قسمتی از چیزی
Shayanamirkhani
مکان
na
بسیاری
عرفان
شانس موقعیت
هانا
لوط
.Mehrabaan.
بسیار
Citroen
مقداری از .
عادل چایچیان
سهم، قسمت، تقدیر
مهدی قائدی
قطعه زمین
.
بسیاری. بسیار. زیاد. بخش. قسمت
معین
سرنوشت-تقدیر
مجتبی م
تو جمله هایی مثله:
That seems like a lot of work
That is a lot
معنی سخت گذشتن تو کاری رو میده.معنی خیلی زیاده هضم کردنش رو میده،معنی قبول کردنش سخته رو میده...
و یا تو جمله هایی

Sunflower

Noun:

band
gang


BRITISH
a group of a specified kind
رجنی
در گویش استرآبادی (جنوب گلستان) به قطعه زمین، لته (latte) گفته می شود.
آیتوس-شریوش
به چراییِ هندواُروپایی بودنِ هر2زبان،برابرِ این واژه-لَت- می باشد درزبانهایِ غرب کشور هم -لَت-و-لَتی-به معنایِ: تکه- و -تکه کوچک - اَست.
زاخاروف
جناب آیتوس-شریوش! الآن تو خودت رو سره‌نویس و پارسی‌دان می‌دونی که از کلمۀ �غرب� استفاده کردی و حتی نمی‌دونی که معادل این کلمه در زبان پارسی، �باختر� هست؟! بهتره قبل از اینکه سواد چیزی رو پیدا کنی، طرف اون چیز نری. نظرت چیه؟

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی lot

کلمه : lot
املای فارسی : لوط
اشتباه تایپی : مخف
عکس lot : در گوگل

آیا معنی lot مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )