برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1456 100 1

lose one's head


خونسردی خود را از دست دادن، دستپاچه شدن، خود را باختن، غیر عاقلانه رفتار کردن، گیج شدن

واژه lose one's head در جمله های نمونه

1. If himbossfirst random lose one's head, can be imagined, your subordinate can not back out?
[ترجمه ترگمان]اگر تصادفا سر یک نفر را از دست بدهد، می‌توان تصور کرد که subordinate نمی‌تواند از آن بیرون بیاید؟
[ترجمه گوگل]اگر hisbossfirst تصادفی از دست دادن سر خود را، می توان تصور کرد، زیردستان شما نمی تواند به عقب بر گردیم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Conversely, if face a few sporadically grind feel lose one's head, such settlement means also not without advantage.
[ترجمه ترگمان]در مقابل، اگر با چند گاه و بیگاه سر یک کله را از دست بدهید، این توافق به معنای آن است که بدون هیچ امتیازی نیست
[ترجمه گوگل]برعکس، در صورتی که چندین مرتبه احساس خرد شدن را از بین ببرند، چنین استدلالی نیز بدون مزیت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. When although be in, facing new virus, the software that reduce toxin can become lose one's head, get online as oneself seek the way that reduce toxin.
[ترجمه ترگمان]زمانی که با ویروس جدید روبرو شوید، نرم‌افزاری که سم را کاهش می‌دهد می‌تواند یک سر خود را از دست بدهد و به صورت آنلاین به دنبال راهی باشد که سم را کاهش دهد
[ترجمه گوگل]هنگامی که هرچند که در آن هستید، با ویروس جدید مواجه شوید، نرم افزارهایی که سم را کاهش می دهند، می توانند از بین بروند، به صورت آنلای ...

معنی کلمه lose one's head به انگلیسی

lose one's head
• panic, lose one's self control

lose one's head را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهناز همتي
از خود بيخود شدن
Azita
از کوره در رفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lose ones head
کلمه : lose one's head
املای فارسی : لوث انئس حعیا
اشتباه تایپی : مخسث خدث'س اثشی
عکس lose one's head : در گوگل

آیا معنی lose one's head مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران