برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1470 100 1

lose money


پول باختن، پول از دست دادن، ضرر کردن

واژه lose money در جمله های نمونه

1. Many ordinary investors stand to lose money in this affair.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از سرمایه گذاران عادی در این رابطه پول از دست می‌دهند
[ترجمه گوگل]بسیاری از سرمایه گذاران معمولی در این زمینه پول می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The business will lose money if it doesn't modernize.
[ترجمه ترگمان]اگر این کار مدرن‌سازی نشود، کسب‌وکار پول از دست خواهد داد
[ترجمه گوگل]کسب و کار اگر مدرن نیست، کسب درآمد خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You will lose money if you cash your policy in early.
[ترجمه ترگمان]اگر در ابتدا سیاست خود را نقد کنید، پول خود را از دست خواهید داد
[ترجمه گوگل]اگر در اوایل پول نقد سیاست خود را از دست بدهید پول می گیرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'm shy of buying shares, in case I lose money.
[ترجمه ترگمان]از خریدن سهام خجالت می‌کشم، در صورتی که پول را از دست بدهم
[ترجمه گوگل]من از خرید سهام می ترسم، در صورت از دست دادن پول
[ترجمه شما] ...

lose money را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lose money
کلمه : lose money
املای فارسی : لوث مانی
اشتباه تایپی : مخسث ئخدثغ
عکس lose money : در گوگل

آیا معنی lose money مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران