برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1654 100 1
شبکه مترجمین ایران

lords

واژه lords در جمله های نمونه

1. the country had become a patchwork of warring lords
کشور همچون لحاف چهل تکه،صحنه‌ی مبارزه لردان شده بود.

2. Many lords, many laws; much law, little justice.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از اشراف، بسیاری از قوانین، قانون بسیار، عدالت کوچک
[ترجمه گوگل]بسیاری از اربابان، قوانین بسیاری قانون بسیار، کمی عدالت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Many lords, many laws.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از لردها، بسیاری از قوانین
[ترجمه گوگل]بسیاری از اربابان، قوانین بسیاری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The House of Lords affirmed that the terms of a contract cannot be rewritten retrospectively.
[ترجمه ترگمان]مجلس لردها تایید کرد که شرایط یک قرارداد را نمی توان به صورت گذشته‌نگر بازنویسی کرد
[ترجمه گوگل]مجلس لرد تایید کرد که شرایط قرارداد را نمی توان به صورت گذشته بازنویسی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. New lords [kings], new laws.
[ترجمه ترگمان]اربابان جدید [ شاهان ]، قوانین جدید
...

معنی عبارات مرتبط با lords به فارسی

(انگلیس) مطران ها و سر مطران هایی که عضو مجلس اعیان هستند
(انگلیس) اعضای مجلس اعیان که کشیش نیستند
(انگلیس) مجلس لردان، مجلس اعیان، مجلس لردهای انگلیس

معنی کلمه lords به انگلیسی

lords
• house of lords
lords prayer
• the lord's prayer is a very important christian prayer that was originally taught by jesus christ to his disciples.
lords spiritual
• bishops, cardinals
lords temporal
• members of the house of lords apart from the archbishops and bishops
house of lords
• nonelective house of the british parliament (composed of the leading clergymen and nobles of the country)
• the house of lords is the less powerful of the two parts of parliament in britain. its members have the right of office because they come from noble families or are appointed by the government.
• you can also refer to the building where the lords meet as the house of lords.

lords را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بنیامین سیدمطاعی
حرف s اخر معنی جمع بودن را می‌دهد، همچنین معنی کلمه‌یLord یعنی فرمانروا، پادشاه. در نتیجه کلمه‌ی Lords معنی کلمات فرمانروایان، پادشاهان، اربابان، را می‌دهد .
Hossein
اعیان
حمیدرضا
سروران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی lords مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )