برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

loop control variable


متغییر کنترل کننده حلقه

loop control variable را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی loop control variable

کلمه : loop control variable
املای فارسی : لوپ کنترل وریبل
اشتباه تایپی : مخخح زخدفقخم رشقهشذمث
عکس loop control variable : در گوگل

آیا معنی loop control variable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )