برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1602 100 1
شبکه مترجمین ایران

loop antenna , loop

معنی loop antenna , loop در دیکشنری تخصصی

loop antenna , loop
[برق و الکترونیک] آنتن حلقوی ، حلقه آنتنی تشکی لشده از یک یا چند دور کامل رسانا که معمولاً با با یک خازن متغیر متصل به دو انتهای حلقه برای تشدید تنظیم می شود . الگوی تشعشع آن دو جهته با مقدار بیشینه تشعشع یا گیرندگی در صفحه ی حلقه و مقدار کمینه در صفحه عمود بر حلقه است .

loop antenna , loop را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی loop antenna , loop مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )